torsdag 26 januari 2012

Economic

Ekonomisk depression- En depression i ekonomi kan vara något svåra att definiera. En enhetlig definition av en ekonomisk depression är en betydande minskning av bruttonationalprodukten. För att förstå en depression i dessa termer, måste man förstå definitionen av en BNP. BNP utgörs av pengar som spenderas av konsumenter, de investeringar som görs av privata företag och regeringen, de offentliga utgifterna på arbete och produkter, samt nettot av ett lands export. Dessa fakta är uppgick att bestämma bruttonationalprodukt per år. På ett enklare sätt att BNP kan ses som en redovisning av nästan alla pengar som läggs på varor, tjänster, investeringar, forskning och arbete i ett land. En depression tros inträffa när BNP minskar med 10% eller mer i ett års tid. Ekonomer tenderar att variera över den exakta procentsatsen av nedgång. Den stora depressionen i USA och i Europa efter börskraschen 1929 visade en stadigt sjunkande BNP under de kommande åren. Lågkonjunktur-När ekonomin i landet inte är bra, sker över en obestämd tid och det finns ett flertal åtgärder för detta. Högkonjunktur-När ekonomin i landet är ovanligt bra, sker också på en obestämd tid och är något man vill undvika för att inte få för stora highs and lows i ekonomin. Inflation-När pengarna tappar värde och man behöver betala flera tusen för något som i vanliga fall skulle kosta 100 kronor. http://www.youtube.com/watch?v=ggxX1hPLbg0 Deflation-Motsatsen till inflation och betyder att pengamängden minskar och pengavärdet ökar. Global Ekonomi-Ekonomin runtom hela jorden, dvs hur ekonomin går för alla länder sammanlagt runtom i världen. Börsen-En digital köp och säljplats för Aktier som är delar av ett företag. På börsen kan man köpa och sälja aktier samt ha en översikt över hur det går för företagen man investerat aktier i. www.youtube.com/watch?v=5zH19lcEzzY&feature=related Aktier-En del av ett företag vilket innebär att går det bra för företaget så höjs aktiens värde. Tillexempel om man köper en aktie för 100 kr och företagets värde ökar med 20% så blir aktien värd 120 kronor och man har tjänat 20 kronor. På detta vis fast i större skala finns det många personer som livnär sig på. http://www.youtube.com/watch?v=0zPyZZIvwCc&feature=related

2 kommentarer: